300.000đ
/ 30 ngày

EZMAX300

30GB data
Miễn phí 30GB data.
Cước phí phát sinh: miễn phí.
Soạn: DV2 DMAX300 gửi 1544
200.000đ
/ 30 ngày

EZMAX200

20GB data
Miễn phí 20GB data.
Cước phí vượt gói: miễn phí.
Soạn: DV2 DMAX200 gửi 1544
100.000đ
/ 30 ngày

EZMAX100

9GB data
Miễn phí 9GB data
Cước phí vượt gói: miễn phí
Soạn: DV2 DMAX100 gửi 1544
10.000đ
/ 30 ngày

D2

2GB data
Miễn phí 2GB data.
Ngắt kết nối khi hết data.
Soạn: DV2 D2 gửi 1544