90.000đ
/ 30 ngày

MAX90

4GB data
Miễn phí 4GB data
Cước phí vượt gói: miễn phí
Soạn: DV2 MAX90 gửi 1544
300.000đ
/ 30 ngày

BIG300

36GB data
Miễn phí 36GB data
Ngắt kết nối khi hết data
Soạn: DV2 BIG300 gửi 1544
200.000đ
/ 30 ngày

BIG200

22 GB data
Miễn phí 22GB data
Ngắt kết nối khi hết data
Soạn: DV2 BIG200 gửi 1544
120.000đ
/ 30 ngày

BIG120

12GB data
Miễn phí 12GB data
Ngắt kết nối khi hết data
Soạn: DV2 BIG120 gửi 1544